Ymweliadau Stad

Mae gennym raglen o Ymweliadau Stad blynyddol ble byddwn yn ymweld a nifer o stadau a dod i adnabod y trigolion yn well. Mae’r Ymweliadau Stad yn:

  • Rhoi’r cyfle i denantiaid gyfarfod staff CCG
  • Galluogi i CCG ddod i wybod am unrhyw broblemau sydd gan denant am eu cartrefi/tenantiaeth
  • Gadael i denantiaid wybod am newidiadau a fydd yn cymryd lle yn ystod y flwyddyn a all effeithio nhw a’u tenantiaeth.

Fe fyddwn yn cysylltu gyda chi drwy lythyr 7 diwrnod gwaith cyn fod ymweliad stad wedi drefnu ar gyfer eich cartref chi.

Ar y diwrnod bydd aelodau o’n staff yn cyflwyno eu hunain i chi ar lafar ac wrth ddangos bathodyn adnabod.

Bydd gan y timoedd gyfres o gwestiynau i ofyn i chi a bydd cyfle hefyd i chithau drafod hefo ni am faterion sydd yn ymwneud a’ch cartref a’ch tenantiaeth chi.

Mae’r dyddiadur ar gyfer y sesiynau ymweliadau stad nesaf isod;

EBRILL
Dyddiad Amser Lleoliad Stadau
17/04/2018 16:00 - 19:00 Talybont, Mynydd Llandygai, Rhiwlas Dolhelyg, Cae Gwigyn, Mîn Ogwen, Bro Rhiwen, Arafon, Penrhiw
26/04/2018 16:00 - 19:00 Garndolbenmaen Bro Pedr Fardd, Maes Hyfryd, Tŷ'n Dŵr


MAI
Dyddiad Amser Lleoliad Stadau
09/05/2018 16:00 - 19:00 Penygroes Bro Llwyndu, Trem yr Wyddfa
22/05/2018 16:00 - 19:00 Penygroes Maes Dulyn, Bryn Llwyn, Lon yr Eglwys, Hen Lon, Tre Ddafydd, Cae Catrin


GORFFENNAF
Dyddiad Amser Lleoliad Stadau
05/07/2018 16:00 - 19:00 Trawsfynydd Bro Prysor, Bro Islyn, Tŷ'r Llan, Tŷ Llwyd Terrace, Maengwyn
23/07/2018 16:00 - 19:00 Llanaelhaearn, Pontllyfni Tŷ'n Ffridd, Mount Pleasant, Erw Sant, Maenglas, Cae Llyn, Rhesdai Ceiri, Lleuar Terrace


AWST
Dyddiad Amser Lleoliad Stadau
13/08/2018 16:00 - 19:00 Y Felinheli Y Wern, Rhyd y Fenai, Maes y Felin
16/08/2018 16:00 - 19:00 Aberdaron, Tudweiliog, Edern Bro Hywyn, Cae Capel, Pantamlwch, Gerddi


MEDI
Dyddiad Amser Lleoliad Stadau
13/09/2018 16:00 - 19:00 Caernarfon Caer Saint, Cil Peblig
26/09/2018 16:00 - 19:00 Caernarfon Ffordd Maes Barcer

Os yr hoffwch chi ymweliad stad yn eich ardal chi, cysylltwch a’r Tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084 neu cymunedol@ccgwynedd.org.uk

Yn ôl i'r top