adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Wardeniaid cymunedol

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hybu cymunedau diogel a chynnaladwy.

Mae’n wardeniaid cymunedol yn gwasanaethu pob ardal o Wynedd. Eu nod yw sicrhau y gallwch fwynhau eich cartref a bod yn falch o’ch cymdogaeth.

Mae ein gwasanaeth wardeniaid cymunedol yn cynnwys:

 • Presenoldeb gweledol ar ein stadau
 • Darparu cymorth a chyngor i drigolion
 • Helpu i gynnal tenantiaethau llwyddiannus o fewn y 12 mis cyntaf
 • Ymateb i unrhyw broblemau rheolaeth ar eich stad
 • Rhedeg prosiectau lleol er budd y gymdogaeth ar amgylchedd
 • Cydweithio a mudiadau a chymdeithasau eraill yn eich ardal
 • Monitro a chadw golwg ar dir a mannau cymunedol
 • Adnabod ac atal ymddygiad gwrth gymdeithasol
 • Cynnig cefnogaeth i dystion a dioddefwyr
 • Rhoi cyfle i bobl ifanc i gymryd rhan yn ein Cynllun Wardeniaid Ifanc blynyddol
 • Annog tenantiaid a phreswylwyr i gymryd rhan ar ein fforymau

I gysylltu a’ch warden cymunedol lleol, ffoniwch ein Tim Gwasanaethau Bro ar 0300 123 8084, neu ebostiwch cymdogol@ccgwynedd.org.uk

Yn ôl i'r top