adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Wardeiniaid Ynni

Wardeiniaid Egni

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Grŵp Cynefin a Tai Gogledd Cymru er mwyn cynnig gwasanaeth Wardeniaid Ynni i chi

Gall y Wardeniaid Ynni ddod draw i’ch gweld chi yn eich cartref a rhoi cymorth a chyngor di-duedd i chi ar sut i arbed ynni ac arian.


Sut gall y Wardeiniaid Ynni eich helpu chi?

 • Eich helpu gydag arbed ynni yn eich cartref
 • Egluro biliau
 • Egluro tariffs
 • Eich helpu i chwilio am fargen gwell
 • Eich helpu i newid darparwr ynni
 • Trafod prisiau gyda darparwyr
 • Eich helpu i gwblhau ceisiadau Warm Home Discount, Nyth a Help Scheme Dŵr Cymru.

Cysylltwch â'n Wardeiniaid Ynni i drefnu ymweliad:

Ffôn: 0300 123 8084
E-bost: ymholiadau@ccgwynedd.org.uk

Wel i siarad yn blaen...er mwyn arbed arian!

Erbyn hyn rydym yn cyflogi tri Warden Ynni Rhan-amser. Maent yn gallu cynnig cyngor di-duedd i'n tenantiaid ar sut i ddefnyddio llai o egni yn eich cartref a sut i arbed arian ar eich biliau ynni.

Dal ddim yn siwr os ddylech cysylltu a'n Wardeiniaid Ynni? Dyma dros olwg o'r hyn maent wedi eu cyflawni yn ardal de Arfon yn ystod 2017/18.

 • Sicrhau bod 207 o geisiadau 'Warm Home Discount' wedi cael eu cyflwyno, sydd wedi arwain at arbedion ariannol o £28,980 i'n tenantiaid.
 • Rhoi cymorth i 20 o'n tenantiaid i newid darparwyr ynni, hyn yn £2,668 o arbedion y flwyddyn'
 • Helpu 19 o denantiaid i arbed £4,750 trwy gynllun Help U Dŵr Cymru.

Felly, peidiwch ag oedi rhagor! Cysylltwch a'n Wardeiniaid Ynni ni, Sandra, Jade a Ffion i wneud arbedion i'ch poced a'r amgylchedd.

Wardeiniaid Ynni

Mae yna lawer o bethau allwchi eu gwneud yn eich cartref chi i arbed ynni ag arian.

Rhowch gynnig ar rai o'r rhain, mi welwch y gwahaniaeth yn eich pocedi diwedd bob mis!

Dŵr

 • Peidio gadael y tap i redeg tra'n golchi'ch dannedd
 • Cael cawod yn lle bath, mae cawod 5 munud yn defnyddio llawer llai o ddŵr na bath
 • Rhoi potel blastig wedi ei llenwi yn eich toilet (cistern) i leihau faint o ddŵr rydych yn ei ddefnyddio gyda pob 'fflysh'
 • Llenwi eich peiriant golchi dillad a llestri i'r top cyn eu rhoi ymlaen
 • Cysylltwch â ni yn syth os oes tap yn gollwng yn eich cartref
 • Beth am gael casgen ddŵr ar waelod eich lander i ddal y dŵr glaw? Defnyddiol iawn i roi dŵr i'r blodau yn lle defnyddio dŵr o'r tap

Trydan

 • Newid i fylbs arbed egni, gall rhain bara hyd at 10 gwaith yn hirach na bylb cyffredin
 • Golchi eich dillad ar 30 gradd
 • Gostwng tymheredd eich oergell, gall 1 neu 2 gradd wneud andros o wahaniaeth
 • Cau cyrtans yn y gaeaf, gall hyn atal gwres rhag dianc o'ch cartref
 • Dim ond chi sydd awydd panad? Peidiwch a llenwi'r tegell, dim ond digon i wneud un panad.
 • Mae dadmer eich rhewgell 2 waith y flwyddyn yn gallu costwng eich costau 10%
 • Defnyddiwch eich lein dillad i sychu dillad pan mae'n braf yn hytrach na'u taflyd yn y sychwr dillad
 • Gall rhoi'r golau ymlaen ac i ffwrdd yn amal ddefnyddio mwy o drydan
 • Mae rhoi offer fel y teledu ar 'stand by' yn defnyddio trydan - rhowch eich teledu i ffwrdd yn gyfan gwbwl os nad ydych yn gwylio'r teledu


Dim ond ambell i newid syml ydy'r rhain - gall ein Wardeiniaid Ynni eich helpu gyda llawer mwy.

Yn ôl i'r top