adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Rhedeg busnes o gartref

Rhedeg busnes o gartref

Gall mentrau a gaiff eu rhedeg o'r cartref gynyddu incwm eich cartref a gwella eich profiadau, lles a sgiliau.

Bydd angen i denant CCG sydd yn dymuno rhedeg busnes neu gwmni masnachol o gartref dderbyn caniatâd gan CCG yn gyntaf. I wybod mwy lawrlwythwch y daflen wybodaeth isod:

Er mwyn gwneud cais am ganiatâd i redeg busnes o gartref lawrlwythwch a cwblhewch y ffurflen isod neu ffoniwch ni ar 0300 123 8084 am gopi.

Ffurflen Gais: Rhedeg Busnes o Gartref

Fel arfer byddwn yn rhoi ein caniatâd. Ond rhaid i ni fod yn siŵr na fydd y busnes yn ymyrryd neu ddifrodi'r eiddo neu achosi niwsans neu aflonyddwch i breswylwyr eraill a chymdogion.

Byddwn yn asesu pob cais yn unigol. Eich cyfrifoldeb chi fydd cael unrhyw ganiatâd cynllunio, trwydded neu gofrestru sy’n berthnasol i redeg eich busnes.

Yn ôl i'r top