adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Preifatrwydd

Diogelu Data (GDPR)

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn rheolydd gwybodaeth bersonol at ddibenion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (‘GDPR’).

Mae manylion ar sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth, sut yr ydym yn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth, a’ch hawl i weld yr wybodaeth yr ydym yn ei gadw amdanoch, i’w cael yn ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd yn egluro beth i’w ddisgwyl wrth i CCG brosesu eich gwybodaeth bersonol, yr egwyddorion sy’n sail i Ddeddf GDPR, sut yr ydym yn rheoli eich data fel eich bod yn llwyr ymwybodol o sut a pham yr ydym yn defnyddio eich data. Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd a bydd unrhyw ddiweddariadau ar ein gwefan; byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newid mawr i’r polisi hwn.

Am wybodaeth bellach ar sut i wneud cais am eich gwybodaeth bersonol a pham a sut yr ydym yn prosesu eich gwybodaeth, mae modd i chi gysylltu gyda ni fel a ganlyn:

Swyddog Diogelu Data, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, PO Box 206, Bangor, Gwynedd, LL57 9DS

0300 123 8084 / GDPR@ccgwynedd.org.uk

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth hefyd yn ffynhonnell o wybodaeth bellach am eich hawliau diogelu data. Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn gorff swyddogol annibynnol, ac un o’u prif swyddogaethau yw gweinyddu darpariaethau’r GDPR.

Mae gennych hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych o’r farn ein bod wedi torri amodau GDPR. Dyma fanylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

0303 123 1113 / http://www.ico.org.uk/

Yn ôl i'r top