adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Ein gwasanaeth torri gwair

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, rydym yn berchen ar dros 3 miliwn milltir sgwâr o dir ar draws y sir.

O’r 3 miliwn yma, mae 390,000 m2 yn dir sydd angen cael ei dorri yn rheolaidd. Yn ystod y tymor torri gwair byddwn yn torri a chasglu gwair ar ein tir o leiaf saith gwaith y flwyddyn (yn ddibynnol ar y tywydd).

Cyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am dorri’r gwair ar ein rhan.

Lle sy’n cael ei dorri a phryd?

Nid yw’n bosib i ni ddweud yn union lle fyddwn ni ar ba ddyddiadau, gan fod y gwaith mor ddibynnol ar y tywydd.

Gweler isod dyddiadau arfaethedig i roi syniad bras i chi. Ond cofiwch ni allwn adnabod pa rwystrau na amgylchiadau tywydd fyddwn yn wynebu dros y tymor.

Torri gwair yn eich cartref

Gallwn gynnig gwasanaeth torri gwair ar ran ein tenantiaid. Os ydych yn:

  • Denant dros 60 oed, a
  • Gyda anabledd
  • Ddim gyda perthynas sy’n byw o fewn 30 milltir gallai dorri’r gwair ar eich rhan

Gallwch wneud cais drwy lenwi’r ffurflen yma a'i hanfon at y cyfeiriad sydd ar y ffurflen.

Byddwn yn ystyried amgylchiadau pob cais yn unigol. Os bydd eich cais yn llwyddiannus byddwn yn trefnu bod y gwair yn cael ei dorri a’i gasglu yn eich cartref pump gwaith y flwyddyn.

I wybod mwy am y gwasanaeth neu i wneud cais i’w dderbyn cysylltwch â ni ar 0300 123 8084.

Yn ôl i'r top