Eiddo ar osod

O bryd i'w gilydd byddwn yn hysbysebu eiddo sydd ar gael yma. Cadwch lygad allan o gwmpas Gwynedd am ein arwyddion 'ar osod'.

Dewiswch ardal i weld yr eiddo sydd ar osod yno:

Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd ar draws gogledd Cymru. Ewch i'n tudalen Tai Newydd os oes ganddo chi ddiddordeb yn y tai yma.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol yng Ngwynedd mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Er mwyn cael eich ystyried am dŷ cymdeithasol yn Sir Ddinbych mae’n rhaid i chi gofrestru eich manylion gyda SARTH. Gallwch gysylltu gyda SARTH ar 01824 712911 neu cofrestrtai@sirddinbych.gov.uk

Er mwyn cael eich ystyried am dŷ cymdeithasol yn Wrecsam mae'n rhaid i chi gofrestru eich manylion gyda Cyngor Wrecsam. Gallwch gysylltu a nhw ar 01978 298 993 neu housing@wrexham.gov.uk

Arfon

7 Llys Branwen 7 Llys Branwen, Maesgeirchen, Bangor

Rhent wythnosol: £73.17| Tâl Gwasanaeth: £12.75

Fflat un ystafell wely wedi ei leoli ar y llawr cyntaf. Mae gan yr eiddo:

 • Cegin
 • Ystafell ymolchi
 • System gwresogi Nwy
 • System mynediad gyda ffob
 • Camerau fideo


Cae'r Ysgol Cae'r Ysgol, Caernarfon

21 eiddo fforddiadwy newydd | 6 eiddo rhentu i brynu

Rhent wythnosol £93.22-£120.86 | Tâl Gwasanaeth: £2.41 Treth Cyngor: Band B i'w gadarnhau

Rhent cymdeithasol

 • 8 x Tŷ 2 ystafell wely
 • 6 x Tŷ 3 ystafell wely
 • 2 x Tŷ 4 ystafell wely
 • 5 x Bynglo 2 ystafell wely

Rhentu i brynu

 • 4 x Tŷ 3 ystafell wely
 • 2 x Tŷ 2 ystafell wely

Manylion

 • Cegin / lle bwyta gyda digon o le
 • Ystafell gyda chawod ar y llawr gwaelod gydag ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf
 • System gwres canolog nwy
 • Gardd gefn ddiogel gyda sied a phatio
 • Safle parcio ar gyfer dau gar
 • Paneli ffotofoltaig i leihau costau trydan
 • Waliau, to a’r lloriau wedi eu hinsiwleiddio
 • Mae’r tai’n cyrraedd meini prawf Diogelwch Drwy Dylunio a Tai Gydol Oes

Cysylltwch gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd i gofrestru ar gyfer un o'r tai Rhent Cymdeithasol.
Cysylltwch gyda Tai Teg i gofrestru ar gyfer un o'r tai rhentu i brynu.

20 Plas Marchogon 20 Plas Marchogion, Tan y Bryn, Bangor, LL57 1TT

Rhent wythnosol: £74.18 | Tâl Gwasanaeth: £7.87

Fflat un ystafell wely ar yr ail lawr yn Plas Marchogion. Mae gan yr eiddo:

 • Cegin
 • Ystafell ymolchi
 • Gwresoddygion stôr
 • Parcio
 • Camerau diogelwch

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL57 1TT yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.


72 Tre'r Gôf, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PT

Rhent wythnosol: £70.72 | Tâl Gwasanaeth: £7.77 | Treth Cyngor: Band A

Fflat ail lawr un loft heb ei ddodrefnu. Wedi ei leoli yn nghanol Caernarfon, ond ychydig o funudau oddi wrth yr sgwar, shopau ag swyddfa bost.

*Gall Cyfyngiadau Ymgeisio*

Mae’r eiddo yn cynnwys:-

 • Ystafell fyw
 • Gegin
 • Ystafell wely sengl
 • Chawod Cerdder Mewn
 • Gwres Stôr Trydan

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL55 2PT yn y blwch ‘Lle dwi’n byw’ ar y dudalen gartref.

Dwyfor

1 Brynffynnon, Prenteg, Porthmadog, LL49 9SP

Rhent wythnosol £99.44 | Tâl Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band C

Tŷ tair llofft heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Prenteg, ger Porthmadog.

Mae'r eiddo yn cynnwys:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl ac un ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi bath efo cawod uwch ben
 • Gwres canolog poteli LPG
 • Gardd

Mae'r eiddo'n agos i'r parc chwarae lleol ac yn agos i'r safle bws.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL49 9SP yn y blwch ‘Lle dwi’n byw’ ar y dudalen gartref.

7 Trewerin, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RD

Rhent wythnosol £99.44 | Tâl Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band B

Tŷ tair llofft heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Botwnnog. Mae'r eiddo yn cynnwys:

 • Ystafell fyw
 • Gegin
 • Dwy ystafell wely dwbl ac un ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi bath efo cawod uwch ben
 • Gwres canolog olew
 • Gardd

Mae'r eiddo'n agos i'r safle bws, meddygfa, caffi lleol ag wedi ei leoli yn agos i ysgol gynradd ag uwchradd.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 8RD yn y blwch ‘Lle dwi’n byw’ ar y dudalen gartref.

3 Cae Capel, Tudweiliog, Pwllheli, LL53 8NE

Rhent wythnosol: £99.44 | Tâl Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band B

Tŷ tair lloft heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Tudweiliog. Mae'r eiddo yn cynnwys:

 • Ystafell fyw
 • Gegin
 • Dwy ystafell wely dwbl ac un ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi bath efo cawod uwch ben
 • Gwres canolog poteli nwy
 • Gardd

Mae'r eiddio'n agos i'r safle bws, siop y pentref, ysgol gynradd a'r dafarn leol.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 8NE yn y blwch 'Lle dwi'n byw' ar y dudalen gartref.

1 Ger Y Bont, Abererch, LL53 6BJ

Rhent wythnosol: £90.60 | Tâl Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band B

Byngalo dwy lofft heb ei ddodrefnu, addas ar gyfer pobl dros 55 oed neu anabl, wedi ei leoli ym mhentref Abererch, ger Pwllheli. Mae'r eiddo yn cynnwys:


 • Ystafell fyw
 • Gegin
 • Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath
 • Gwres canol nwy
 • Gardd fychan a seid

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 6BJ yn y blwch ‘Lle dwi’n byw’ ar y dudalen gartref.

30 Bro Cynan 4, 8 a 11 Bro Cynan, Pwllheli, LL53 5EH

Rhent wythnosol:£81.06| Tâl Gwasanaeth: £6.05 / £6.02 | Treth Cyngor: Band B

Fflatiau dwy lofft, llawr cyntaf ac ail lawr heb ddodrefn ym Mhwllheli. Mae'r fflatiau yn agos i'r Stryd Fawr a'r archfarchnad.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath gyda chawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL53 5EH yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Glan Helen 1 Glan Helen, Pwllheli, LL53 5AL

Rhent wythnosol: £73.17| Tâl Gwasanaeth: £6.57| Treth Cyngor: Band A

Mae'r eiddo yma wedi ei leoli yng nghefn Glan Helen. Mae'r eiddo yn agos i'r traeth a'r Ganolfan Hamdden.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben
 • System gwres canolog nwy

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 5AL yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Meirionnydd

6 Maesgwndwn, Soar, Talsarnau, LL47 6UN

Rhent wythnosol: £90.60 | Tâl Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band B

Byngalo dwy llofft heb ei ddodrefnu, addas ar gyfer pobl dros 55 oed neu anabl, wedi ei leoli ym mhentref Talsarnau, ger Ynys. Mae'r eiddo y n cynnwys:

 • Ystafell fyw
 • Gegin
 • Ystafell wely dwbwl ac ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda chawod cerdded i'w mewn
 • Gwres canol olew
 • Gardd fychan

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL47 6UN yn y blwch 'Lle dwi'n byw' ar y dudalen gartref.

1 Maesyrorsaf, Aberllefenni, Powys, SY20 9RS

Rhent Wythnosol: £99.44 | Treth Cyngor: Band B

Tŷ tair lloft heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref gwledig a distaw Aberllefenni, ger Corris. Mae'r eiddo yn cynnwys:

 • Ystafell fyw
 • Gegin
 • Dwy ystafell wely dwbl ac un ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi lefel isel
 • Gwres canolog Olew
 • Gardd fychan a sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post SY20 9RS yn y blwch 'Lle dwi'n byw' ar y dudalen gartref.

7 Hafan Deg, Tanygrisiau, LL41 3SA

Rhent Wythnosol: £95.39 | Tâl Gwasanath: £1.10 | Treth Cyngor: Band A

Tŷ tair llofft heb ei ddodrefnu, wedi ei leoll ym mhentref Tanygrisiau get Blaenau Ffestiniog. Mae gan yr eiddo:


 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwblo
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL41 3SA yn y blwch ‘Lle dwi’n byw’ ar y dudalen gartref.

4 Maesyfelin, Dolgellau, LL40 1HP

Rhent Wythnosol: £74.18 | Tâl Gwasanath: £10.97 | Treth Cyngor: Band A

Fflat un lloft ar lawr cyntaf heb ei ddodrefnu wedi ei leoli yn nhref Dolgellau. Mae'r fflatiau yma yn rhai ar gyfer pobl hŷn, anabl neu fregus sy'n mwynhau byw yn annibynnol. Mae gan y fflat;

 • Gegin
 • Ystafell fyw
 • Un Ystafell wely
 • Ystafell Ymolchi lefel mynediad isel
 • Gardd gymunedol
 • Safle parcio cyfagos


Er mwyn trefnu i ymweld a'r eiddo, cysylltwch gyda ein Tim Gosod ar 0300 123 80 84

4,5,7 a 12 Ffynhonnau fflat, dolgellau, LL40 1LY

Rhent wythnosol: £74.18 | Tâl Gwasanaeth: £17.59 | Treth Cyngor: Band A

Fflat un loft heb ei ddodrefnu sydd wedi eu hadnewyddu'n ddiweddar. Mae’r fflat wedi cael eu lleoli yng nhanol dref Dolgellau, sydd yn agos i’r siopau a’r safle bws. Mae’r feddygfa doctor hefyd yn agos iawn.

Mae'r fflat yn cynnwys:


 • Lolfa
 • Gegin
 • Un llofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Am fwy o fanylion cysylltwch a’n tim gosod a’r 0300 123 80 84.

43, Pengwndwn, Blaenau Ffestiniog, LL41 4AB

Rent Wythnosol: £96.87 | Tal Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band A

Tŷ tair llofft heb ei ddodrefnu, wedi ei leoli yn nhref Blaenau Ffestiniog.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell Fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Gerddi
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL41 4AB yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref..

10 Sŵn y Nant, Bontddu, Abermaw, LL40 2UB

Rhent wythnosol: £82.18 | Tâl Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band A

Mae gan yr eiddo yma:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Un ystafell wely dwbwl
 • Un ystafell wely sengl
 • Bath gyda chawod uwchben
 • Boiler Tân solet

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL40 2UB yn y blwch ‘Lle dwi’n byw’ ar y dudalen gartref.

20 Maes Y Pandy, Llanuwchllyn, Y Bala. LL23 7TR.

Rhent Wythnosol: £81.06 | Tâl Gwasanaeth: £5.12 | Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy lofft ar y llawr cyntaf, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Llanuwchllyn. Mae’r eiddo’n agos i’r ysgol gynradd, tafarn leol, ar garij a ddim yn bell o’r dref agosoaf Y Bala.

Mae Gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely Dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • System gwres LPG
 • Gardd fychan
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL23 7TR yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Maes y Pandy 22 Maes y Pandy, Llanuwchllyn, Y Bala, LL23 7TR

Rhent wythnosol: £81.05| Tâl Gwasanaeth: £4.70| Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy ystafell wely ar y llawr gwaelod yn ganol pentref Llanuwchllyn. Mae'r eiddo yn agos i'r ysgol gynradd, tafarn leol, garej ac nid yw'n bell o dref Y Bala.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath gyda cawod uwchben
 • System gwres LPG
 • Gardd bychan
 • Sied

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi'r côd post LL23 7TR yn y blwch Lle dwi'n byw ar y dudalen gartref.

Henfaes 15 Henfaes, Dolgellau

Rhent Wythnosol: £79.44| Weekly Service Charge: £8.24| Council Tax: Band A

Fflat dwy ystafell wely heb ei ddodrefnu ar y llawr cyntaf ar gael i'w gosod yn Nolgellau.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy Ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben y bath
 • Gwres canolog nwy
 • Gardd gymunedol
 • System CCTV
 • System mynediad ffob

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL40 1SF yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

16 Maes y Plas, Blaenau Ffestiniog

Rhent wythnosol: £108.23 | Tâl Gwasanaeth: £1.10 | Treth Cyngor: Band A

Tŷ pedair llofft wedi ei addasu, heb ei ddodrefnu ym Mlaenau Ffestiniog.
Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • Estyniad 1 lloffd gyda ystafell ymolchi lefel isel
 • System gwres canolog nwy
 • Gardd

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL41 4DA yn y blwch Lle dwi’n byw

Sir Ddinbych

16 The Old Palace, Stryd Fawr, St Asaph, Dinbych, LL17 0RQ

Rhent wythnosol: £62.45 | Tâl Gwasanaeth: £42.04 | Treth Cyngor: Band A

Stiwdio llawr gwaelod heb ei ddodrefnu wedi ei leoli'n St Asaph. Mae'r fflat yn cynnwys:

 • Cegin
 • System 'key fob'
 • Gardd gymunedol
 • Safle parcio
 • Lift
 • Gwasanaeth Warden
 • System larwm argyfwng
 • Chawod mynediad isel

Tâl Gwasanaeth yn cynnwys costau trydan cymunedol a personol.

Cysylltwch gyda ein adran gosod ar 0300 123 8084 i drefnu i weld yr eiddo.

Wrecsam

Nid oes unrhyw eiddo ar osod yn Wrecsam ar hyn o bryd.

Yn ôl i'r top