Newyddion

Darparu cartrefi fforddiadwy ar gyfer cymunedau gwledig
28/08/19
Da ni wedi ymuno â’r contractwr lleol R L Davies i adeiladu 9 tŷ fforddiadwy yng Nghlwt y Bont.

darllen mwy

Cyswllt

Mae sawl ffordd y gallech gysylltu â ni:

Pencadlys

Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Tŷ Coch, Llys y Dderwen, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BL

Ffonio ni

Ar gyfer pob cais am waith trwsio, ymholiadau a chymorth, ffoniwch ni ar 0300 123 8084. Mae ein tîm Gwasanaethau Cwsmer ar gael rhwng 8am – 6pm dydd Llun i ddydd Gwener.

Os yw’n fater brys, ffoniwch ein gwasanaeth allan o oriau 24 awr ar 0300 123 8084.

Ebostio ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, ebostiwch ymholiadau@ccgwynedd.org.uk.

Wyneb i Wyneb

Siaradwch gyda’n staff yn un o’n swyddfeydd ym Mangor, Caernarfon, Porthmadog neu Dolgellau. Mae’r swyddfeydd ar agor rhwng 9am – 5pm dydd Llun i ddydd Gwener.

Drwy apwyntiad

Mae hefyd yn bosib i’ch cyfarfod yn eich cartref neu o un o’n swyddfeydd lloeren. Er mwyn gwneud apwyntiad mewn lleoliad cyfagos ffoniwch ni ar 0300 123 8084.

Siaradwch gyda ni ar Facebook

Gofynnwch gwestiwn neu gadewch sylw ar ein tudalen Facebook. Noder bod y dudalen hon yn cael ei fonitro rhwng 9am – 5pm dydd Llun i ddydd Gwener felly os yw eich ymholiad yn fater brys ffoniwch ni ar 0300 123 8084.

Gallwch gysylltu â ni yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Ymysg y gwasanaethau sy'n cael eu darparu yn ein swyddfeydd mae:

  • Help i lenwi ffurflenni budd-daliadau
  • Ymholiadau a gwybodaeth gyffredinol
  • Cyngor ar sut i dalu eich rhent
  • Yswiriant
  • Cwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Canolfan gyswllt leol ar bob mater yn ymwneud â thai
Caernarfon
Tŷ Buddug
Doc Fictoria
Caernarfon


Dolgellau
Swyddfa Glan Wnion
Ffordd Arran
Dolgellau
LL40 1LH

Porthmadog
Uned A6 ac A7
Parc Busnes Penamser
Porthmadog
LL49 9GB

Mae eich adborth am y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i chi yn werthfawr ac yn hanfodol er mwyn sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion ein preswylwyr.

Rydym am wybod os nad yw’r gwasanaeth yn cyrraedd y safon ond mae hefyd wastad yn dda clywed os ydym yn gwneud pethau’n iawn!

Ac os oes gennych unrhyw syniadau newydd neu argymhellion cofiwch roi gwybod i ni.

Angen gwneud cwyn?

I weld ein canllawiau ar sut i wneud cwyn cliciwch y linc isod:

Canllawiau Cwyno

I gwblhau ffurflen gwyno cliciwch y linc isod:

Ffurflen Gwyno

Sut i ddweud wrthym beth rydych yn feddwl o’n gwasanaeth?

Ffoniwch ni: 0300 1238 084 Gofynnwch am ffurflen adborth

Ysgrifennwch atom: CCG, PO BOX 206, Bangor, Gwynedd, LL57 9DS

 
 
Yn ôl i'r top