Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Newyddion

Oes gennych chi ddiddordeb mewn eiddo fforddiadwy yn Llay?
18/03/19
Rydym yn edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu unedau fforddiadwy yn Llay, Wrecsam...

darllen mwy

Facebook