Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

Credyd Cynhwysol

Newyddion

Datblygiad Hendre i gychwyn yn y flwyddyn newydd
07/11/2018
Cynllun i adeiladu 45 o dai newydd yng Nghaernarfon wedi ei basio...

darllen mwy

Facebook

Twitter