Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Newyddion

Codi £1,500 i Ambiwlans Awyr
10/05/19
Rydym wedi cael blwyddyn brysur yn codi arian...

darllen mwy

Facebook