adra

Dod yn fuan

Darganfod mwy

Mewn fflat efallai y bydd gennych gymdogion uwch eich pen, o dan eich fflat ac bob ochr i chi felly mae’n bwysig ystyried eich cymdogion I gyd tra’n byw mewn fflat.

Gall sŵn achosi llawer o ffraeo rhwng tenantiaid.
Ni fyddwn yn caniatau I denantiaid roi llawr laminet mewn fflatiau, heblaw fflatiau ar y llawr gwaelod gan fod sŵn yn cario.
Synau eraill sydd ddim yn dderbyniol yw:

 • Chwarae cerddoriaeth yn uchel
 • Gwrando ar y radio yn uchel
 • Gwylio’r teledu yn uchel
 • Refio ceir
 • Cau drysau yn glep
 • Gweiddi yn y cyntedd a grisiau, yn enwedig yn y nos
 • Sŵn o waith DIY (mae angen caniatâd i wneud gwaith DIY)

Os es gennych broblem gyda’ch cymydog yn achosi sŵn y peth cyntaf I’w wneud yw siarad gyda nhw. Efallai and ydynt yn sylwi eu bod yn achosi problem – felly byddwch yn gyfeillgar a pheidio gwylltio.

Os na fydd hyn yn datrys y broblem cysylltwch â ni:

Os ydych yn achosi niwsans sŵn i’ch cymdogion byddwch yn torri amodau eich cytundeb tenantiaeth. Efallai byddwch yn torri’r gyfraith hefyd.

Mae pawb sy’n byw mewn bloc o fflatiau yn gyfrifol o, gadw’r mannau cyffredin yn daclus a glân. Mae hyn yn cynnwys:

 • Corridorau
 • Cynteddau
 • Grisiau
 • Ben y grisiau

Mae pob man cyffredin yn cael eu harchwilio yn rheolaidd. Bydd disgwyl I chi gadw beiciau, pram ac ati yn eich fflat a ddim yn y manau cyffredin. Os bydd eitemau fel hyn yn cael eu gadael mewn llefydd cyffredin byddwn yn trefnu eu bod yn cael eu symud.

Os ydych chi’n berchen ar anifal anwes rhaid I chi wneud yn siwr nad yw unrhyw un o’ch anifeiliaid yn achosi niwsans i’ch cymdogion.

Mae cyngor pellach am gadw anifeiliaid anwes I’w gael ar ein Taflenni gwybodaeth - Meddwl cadw anifail anwes?

Mae system mynediad (door entry systems) yn y mwyafrif o fflatiau fel mai dim ond tenantiaid a’u hymwelwyr sy’n gallu dod i mewn.
I helpu gadw’r fflatiau yn ddiogel peidiwch â:

 • Rhoi rhywbeth yn y drws i’w gadw yn agored (hyn yn cynnwys drysau tân mewnol)
 • Gadael y drws yn agored
 • Gofyn I gymdogion adael ymwelwyr i mewn i chi
 • Gadael rhywun and ydych yn adnabod I mewn i’r adeilad
Yn ôl i'r top