Tendrau

Mae Awdurdodau Cyhoeddus a chyrff sy'n cael eu llywodraethu gan Gyfraith Gyhoeddus yn defnyddio dull Caffael Cyhoeddus i brynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith i gwrdd â'n nodau a gofynion. Gweler y canllaw isod am gyngor wrth dendro gyda CCG:

Canllaw Tendro

Cyfleoedd presennol

Adeiladu 10 uned fforddiadwy ar dir cyferbyn â Waun Helyg, Criccieth

Am fwy o fanylion cliciwch yma.

Dyddiad Cau: 03/11/2017, 12:00PM

Arolygu, Glanhau a Gwasanaethau Cysylltiedig Draeniau

Am fwy o fanylion cliciwch yma.

Dyddiad Cau: 30/10/2017, 12:00PM

Yn ôl i'r top