Eiddo ar osod

O bryd i'w gilydd byddwn yn hysbysebu eiddo sydd ar gael yma. Cadwch lygad allan o gwmpas Gwynedd am ein arwyddion 'ar osod'.

Dewiswch ardal i weld yr eiddo sydd ar osod yno:

Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd ar draws Gwynedd. Ewch i'n tudalenAdeiladau o'r Newydd os oes ganddo chi ddiddordeb yn y tai yma.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Arfon

10 Bryn Llwyn, Penygroes10 Bryn Llwyn, Penygroes, LL54 6PF

Rhent wythnosol: £78.08 | Treth Cyngor: Band A | Tŷ Gwarchod

Mae Bryn Llwyn yn safle sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu fregus sy'n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy lofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath
 • System wresogi nwy
 • Gwasanaeth Warden
 • Gwasanaeth Larwm Argyfwng
 • Parcio ar y safle
 • Gardd gymunedol

Mae Bryn Llwyn wedi ei leoli yn agos at y feddygfa Doctor a'r siop a wedi ei leoli ar lwybr bws lleol i Gaernarfon a Phorthmadog.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL54 6PF yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Nid oes eiddo gwag ar osod yn Arfon ar hyn o bryd!

Dwyfor

10 Terfynfa, Morfa Nefyn, LL53 6BD 10 Terfynfa, Morfa Nefyn, LL53 6BD

Rhent wythnosol: £99.05 | Band Treth Cyngor: Band B

Mae gan yr eiddo:

 • 2 ystafell fyw
 • Cegin
 • 2 ystafell wely dwbwl
 • 1 ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben
 • System wresogi olew
 • Sied tu allan

Mae'r eiddo yn agos i'r siopau a garej leol.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 6BD yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Meirionnydd

9 Bro Hafesb, Llandderfel

9 Bro Hafesb, Llandderfel, LL23 7HH

Rhent wythnosol: £89.14 | Treth Cyngor: Band B

Tŷ dwy loffd heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Llandderfel wrth ymyl Y Bala.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda cawod uwchben y bath
 • System wresogi LPG
 • Gardd blaen a chefn
 • Lle parcio cyfagos
 • Wedi ei leoli ar lwybr bws lleol

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL23 7HH yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Fflat 9 a 12 Ffynhonau, Dolgellau, LL40 1LY (y ddau yn fflat llawr cyntaf)

Rhent wythnosol: £71.45 | Tâl Gwasanaeth Wythnosol: £5.82 | Treth Cyngor: Band A | Costau ychwanegol: Warden, larwm argyfwng a tal gwasanaeth

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) fflat un llofft sydd wedi ei adnewyddu’n ddiweddar a’r osod yn Ffynhonau, Dolgellau – adeiliad sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu yn fregus sy’n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae fflatiau Ffynhonau wedi cael eu lleoli yng nghanol tref Dolgellau, sydd yn agos i’r siopau a’r safle bws. Mae’r feddygfa hefyd yn agos iawn.

Cyfleusterau’r Fflat:

 • Lolfa
 • Gegin
 • Un llofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Am fwy o fanylion cysylltwch a’n tîm gosod a’r 0300 1213 8084.


10 Maesteg, Pennal, Machynlleth, SY20 9DL

Rhent Wythnosol: £89.11 | Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy ystafell wely heb ei ddodrefnu ar osod yn Y Bala. Addas ar gyfer rhai dros 55 oed neu anabl.

Fflat 2 lofft, llawr gwaelod, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli yn Pennal ger Machynlleth.

Mae gan yr eiddo:

 • cegin
 • lolfa braf
 • dwy ystafell wely
 • ystafell ymolchi cawod mynediad isel
 • system ffob
 • gardd gymunedol
 • man parcio cyfagos

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post SY20 9DL yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

21 Pengwndwn, Blaenau Ffestiniog, LL41 4AA

Rhent Wythnosol: £89.89 | Treth Cyngor: Band A

Tŷ 3 llofft, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli yn Mlaenau Ffestiniog.

Mae gan yr eiddo:

 • cegin
 • ystafell fyw
 • tair ystafell wely
 • ystafell ymolchi a chawod uwchben y bath
 • system wresogi nwy
 • gardd
 • man parcio cyfagos

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL41 4AA yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Yn ôl i'r top