Eiddo ar osod

O bryd i'w gilydd byddwn yn hysbysebu eiddo sydd ar gael yma. Cadwch lygad allan o gwmpas Gwynedd am ein arwyddion 'ar osod'.

Dewiswch ardal i weld yr eiddo sydd ar osod yno:

Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd ar draws Gwynedd. Cliciwch yma os oes ganddo chi ddiddordeb yn y tai yma.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Arfon

Nid oes eiddo gwag ar osod yn Arfon ar hyn o bryd!

Dwyfor

3 Maes Myrddin, Chwilog, LL53 6TG

Rhent wythnosol: £73.65 | Treth Cyngor: Band A

Fflat llawr gwaelod dwy ystafell wely, heb ei ddodrefnu ar osod ym mhentref Chwilog. Addas ar gyfer rhai dros 55 oed neu anabl.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath
 • System wresogi stôr
 • Gardd gymunedol

Mae’r stad wedi ei leoli llai na pump munud o’r siop lleol, tafarn a chigydd.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 6TG yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Meirionnydd

19 Bro Llewelyn, Penrhyndeudraeth, LL48 6AL

 • Rhent wythnosol: £91.65 (yn cynnwys gwasanaeth Warden - £11.06, larwm argyfwng - £2.16, gwres - £6.10)
 • Treth Cyngor: Band A

Tâl Gwasanaeth:

 • £2.40 yr wythnos

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) fflat ar osod yn Bro Llewelyn – adeilad sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hyn, anabl neu fregus sy’n mwynhau byw yn annibynnol.

Cyflysteriau’r fflat:

 • Lolfa
 • Cegin
 • Un ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System gwresogi canolog

Cyflysterau’r safle:

 • Lifft
 • Lolfa gymunedol
 • Cegin gymunedol
 • Storfa sgwter
 • Gwasanaeth warden a larwm argyfwng
 • System mynediad electroneg
 • Maes parcio ar y safle

Mae’r safle wedi ei leoli gyferbyn a’r feddygfa, llai na hanner milltir o’r stryd fawr ac ar y llwybr bws lleol i Borthmadog.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL48 6AL yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

42 Y Glynnor, Gellilydan, LL41 4EW

Rhent wythnosol: £84.73 | Treth Cyngor: Band B

Tŷ dwy lofft heb ei ddodrefnu ar osod ym mhentref Gellilydan.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath
 • System wresogi stôr
 • Gerddi blaen a chefn
 • Parcio gerllaw

Mae’r eiddo wedi ei leoli ar lwybr bws da.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol

Ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi cod post LL41 4EW yn y blwch ‘Lle dwi’n byw’ ar y dudalen gartref.

Tanlan, Tanygrisiau, LL41 3TF

Rhent wythnosol: £73.29 | Treth Cyngor: Band A

Byngalo un ystafell wely, heb ei ddodrefnu ar osod yn pentref Tanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog. Addas ar gyfer rhai dros 55 oed.

Mae gan yr eiddo:

 • Gegin
 • Ystafell fyw
 • Ystafell ymolchi hefo cawod uwchben y bath
 • Un ystafell wely
 • System gwresogi stôr
 • Gardd fechan
 • Parcio cyfagos

Mae’r byngalo wedi ei leoli ar lwybr bws lleol i Blaenau Ffestiniog, gyferbyn a chapel y pentref.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL41 3TF yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

7 + 9 Ffynhonau, Dolgellau, LL40 1LY

Rhent wythnosol: £73.54 | Tâl Gwasanaeth Wythnosol: £6.11 | Treth Cyngor: Band A

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) fflatiau sydd wedi eu hadnewyddu’n ddiweddar a’r osod yn Ffynhonau, Dolgellau – adeiliad sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu yn fregus sy’n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae fflatiau Ffynhonau wedi cael eu lleoli yng nghanol tref Dolgellau, sydd yn agos i’r siopau a’r safle bws. Mae’r feddygfa hefyd yn agos iawn.

Cyfleusterau’r Fflat:

 • Lolfa
 • Gegin
 • Un llofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Am fwy o fanylion cysylltwch a’n tîm gosod a’r 0300 1213 8084.


Henfaes, Dolgellau, LL40 1SF

 • Rhent wythnosol un llofft: £69.32
 • Rhent wythnosol dwy lofft: £74.24
 • Treth Cyngor: Band A

Tâl Gwasanaeth:

 • Un a dwy lofft: £0.50 yr wythnos

Fflatiau un a dwy ystafell wely heb eu dodrefnu ar gael i'w gosod yn Nolgellau.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Un neu ddwy ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod uwchben y bath
 • Gwres canolog nwy
 • Gardd gymunedol
 • System CCTV
 • System mynediad ffob

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL40 1SF yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.


Plas Y Coed, Porth Penrhyn, Bangor

 • Fflat un llofft: £72.79 yr wythnos
 • Tŷ par dwy lofft: £94.52 yr wythnos
 • Tŷ par tair llofft: £99.53 yr wythnos

Tâl Gwasanaeth:

 • Fflat un llofft: £7.55 yr wythnos
 • Tŷ par dwy neu dair llofft: £3.25 yr wythnos

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd mewn partneriaeth gyda Watkin Jones yn adeiladu 10 eiddo fforddiadwy newydd ym Mhlas y Coed, Bangor.

Plas Y Coed, Porth Penrhyn, Bangor

Strydoedd Edmund ac Ambrose, Hirael, Bangor, LL57 1DA

 • Fflat un llofft: £66.08 yr wythnos
 • Fflat dwy lofft: £79.40 yr wythnos
 • DIM OND UN FFLAT WAG SYDD AR ÔL

Tâl Gwasanaeth:

 • Fflat un llofft: £2.26 - £4.73 yr wythnos
 • Fflat dwy lofft: £3.19 - £4.25 yr wythnos

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn ail fodelu ac adnewyddu pymtheg cartref un a dwy lofft ar hen safeoedd ffatiau Hirael yng nghanol dinas Bangor.

Strydoedd Edmund ac Ambrose, Hirael, Bangor

Penmorfa, Tywyn, LL36 9BL

 • Rhent wythnosol: £94.52

Tâl Gwasanaeth:

 • Oddeutu £1 yr wythnos

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn adeiladu pum tŷ newydd dwy ystafell wely ar stad Penmorfa.

Penmorfa, Tywyn, LL36 9BL

Yn ôl i'r top