Eiddo ar osod

O bryd i'w gilydd byddwn yn hysbysebu eiddo sydd ar gael yma. Cadwch lygad allan o gwmpas Gwynedd am ein arwyddion 'ar osod'.

Dewiswch ardal i weld yr eiddo sydd ar osod yno:

Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd ar draws Gwynedd. Cliciwch yma os oes ganddo chi ddiddordeb yn y tai yma.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Arfon

Nid oes eiddo gwag ar osod yn Arfon ar hyn o bryd!

Dwyfor

9 Uwchafon, Llannor, LL53 5UT

Rhent wythnosol: £90.96 | Treth Cyngor: Band B

Tŷ 3 llofft heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Llannor ger Pwllheli.

Mae gan yr eiddo:-

 • Lolfa braf
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Un ystafell wely sengl
 • Ystafell molchi gyda bath a cawod
 • System gwres canolog nwy
 • Gardd

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 5UT yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Meirionnydd

Ffynhonau, Dolgellau, LL40 1LY

Rhent wythnosol: £73.54 | Tâl Gwasanaeth Wythnosol: £6.11 | Treth Cyngor: Band A

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) fflat un llofft sydd wedi ei adnewyddu’n ddiweddar a’r osod yn Ffynhonau, Dolgellau – adeiliad sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu yn fregus sy’n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae fflatiau Ffynhonau wedi cael eu lleoli yng nghanol tref Dolgellau, sydd yn agos i’r siopau a’r safle bws. Mae’r feddygfa hefyd yn agos iawn.

Cyfleusterau’r Fflat:

 • Lolfa
 • Gegin
 • Un llofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Am fwy o fanylion cysylltwch a’n tîm gosod a’r 0300 1213 8084.


26 Cefn Gwyn, Trawsfynydd, LL41 4SG

Rhent wythnosol: £74.87 | Treth Cyngor: Band A

Mae gan yr eiddo:-

 • Lolfa
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell gawod
 • System wresogi olew
 • Gardd

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL41 4SG yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.


Plas Y Coed, Porth Penrhyn, Bangor

 • Fflat un llofft: £72.79 yr wythnos
 • Tŷ par dwy lofft: £94.52 yr wythnos
 • Tŷ par tair llofft: £99.53 yr wythnos

Tâl Gwasanaeth:

 • Fflat un llofft: £7.55 yr wythnos
 • Tŷ par dwy neu dair llofft: £3.25 yr wythnos

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd mewn partneriaeth gyda Watkin Jones yn adeiladu 10 eiddo fforddiadwy newydd ym Mhlas y Coed, Bangor.

Plas Y Coed, Porth Penrhyn, Bangor

23-27 Y Garreg, Groeslon

Rhent wythnosol: £94.52

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn adeiladu pump cartref dwy lofft fforddiadwy yn Y Garreg, Groeslon.

23-27 Y Garreg, Groeslon

Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth

 • Tŷ canol teras dau ystafell wely: £92.62 yr wythnos
 • Tŷ teras talcen dau ystafell wely: £94.52 yr wythnos
 • Tŷ pâr tair ystafell wely: £97.58 yr wythnos
 • Tŷ ar wâhan tair ystafell wely: £99.52 yr wythnos

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mewn partneriaeth â Brenig Construction, yn adeiladu chwe cartref fforddiadwy yn Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth.

Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth

Tan yr Eglwys, Abererch

Rhent wythnosol: £94.52

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mewn partneriaeth â T. Banks Ltd. yn adeiladu dau fyngalo 'dormer' fforddiadwy yn Nhan yr Eglwys, Abererch.

Tan yr Eglwys, Abererch

Penmorfa, Tywyn, LL36 9BL

 • Rhent wythnosol: £94.52

Tâl Gwasanaeth:

 • Oddeutu £1 yr wythnos

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn adeiladu pum tŷ newydd dwy ystafell wely ar stad Penmorfa.

Penmorfa, Tywyn, LL36 9BL

Yn ôl i'r top