Eiddo ar osod

O bryd i'w gilydd byddwn yn hysbysebu eiddo sydd ar gael yma. Cadwch lygad allan o gwmpas Gwynedd am ein arwyddion 'ar osod'.

Dewiswch ardal i weld yr eiddo sydd ar osod yno:

Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd ar draws Gwynedd. Cliciwch yma os oes ganddo chi ddiddordeb yn y tai yma.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Arfon

Nid oes eiddo gwag ar osod yn Arfon ar hyn o bryd!

Dwyfor

12 Awelfryn, Llithfaen, LL53 6NR

Rhent wythnosol: £95.05 | Treth Cyngor: Band B

Ty tair llofft heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Llithfaen.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • System wresogi aml-danwydd

Mae’r eiddo wedi ei leoli ar lwybr bws ac mae siop yn y pentref.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 6NR yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

9 Uwchafon, Llannor, LL53 5UT

Rhent wythnosol: £90.96 | Treth Cyngor: Band B

Tŷ 3 llofft heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Llannor ger Pwllheli.

Mae gan yr eiddo:-

 • Lolfa braf
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Un ystafell wely sengl
 • Ystafell molchi gyda bath a cawod
 • System gwres canolog nwy
 • Gardd

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 5UT yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Meirionnydd

2 Heulfryn, Aberangell 2 Heulfryn, Aberangell

Rhent wythnosol: £87.27
Treth Cyngor: Band C

Tŷ 2 loffd, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli yn Aberangell, ger Machynlleth.

Mae gan yr eiddo:

 • Cegin
 • Ystafell fyw braf
 • 2 Ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda bath a cawod uwchben
 • Gardd
 • Lle Parcio cyfagos

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y côd post SY20 9QJ yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

9 Bro Hafesb, Llandderfel

9 Bro Hafesb, Llandderfel, LL23 7HH

Rhent wythnosol: £89.14 | Treth Cyngor: Band B

Tŷ dwy loffd heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Llandderfel wrth ymyl Y Bala.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely
 • Ystafell ymolchi gyda cawod uwchben y bath
 • System wresogi LPG
 • Gardd blaen a chefn
 • Lle parcio cyfagos
 • Wedi ei leoli ar lwybr bws lleol

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL23 7HH yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Fflat 3 Lluesty, Dyffryn Ardudwy, LL44 2DG

Rhent wythnosol: £89.40 + Tâl gwasanaeth | Treth Cyngor: Band B

Fflat tair llofft heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Dyffryn Ardudwy.

Mae gan yr eiddo:

 • Lolfa braf
 • Dwy ystafell wely ddwbwl
 • Un ystafell wely sengl
 • Cegin
 • Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath
 • System wresogi olew
 • Gardd gymunedol

Ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi cod post LL44 2DG yn y blwch ‘Lle dwi’n byw’ ar y dudalen gartref.

15 Hafan Deg, Tanygrisiau, LL41 3SA

Rhent wythnosol: £72.88 | Treth Cyngor: Band A

Fflat un llofft, llawr 1af heb ei ddodrefnu ar osod ym mhentref Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog.

Mae gan yr eiddo:

 • ystafell fyw
 • cegin
 • un ystafell wely
 • ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath
 • system wresogi stôr
 • system ffob
 • CCTV
 • lle parcio cyfagos
 • wedi ei leoli ar y llwybr bws

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL41 3SA yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Ffynhonau, Dolgellau, LL40 1LY

Rhent wythnosol: £73.54 | Tâl Gwasanaeth Wythnosol: £6.11 | Treth Cyngor: Band A

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) fflat un llofft sydd wedi ei adnewyddu’n ddiweddar a’r osod yn Ffynhonau, Dolgellau – adeiliad sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu yn fregus sy’n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae fflatiau Ffynhonau wedi cael eu lleoli yng nghanol tref Dolgellau, sydd yn agos i’r siopau a’r safle bws. Mae’r feddygfa hefyd yn agos iawn.

Cyfleusterau’r Fflat:

 • Lolfa
 • Gegin
 • Un llofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Am fwy o fanylion cysylltwch a’n tîm gosod a’r 0300 1213 8084.


10 Maesteg, Pennal, Machynlleth, SY20 9DL

Rhent Wythnosol: £89.11 | Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy ystafell wely heb ei ddodrefnu ar osod yn Y Bala. Addas ar gyfer rhai dros 55 oed neu anabl.

Fflat 2 lofft, llawr gwaelod, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli yn Pennal ger Machynlleth.

Mae gan yr eiddo:

 • cegin
 • lolfa braf
 • dwy ystafell wely
 • ystafell ymolchi cawod mynediad isel
 • system ffob
 • gardd gymunedol
 • man parcio cyfagos

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post SY20 9DL yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth

 • Tŷ canol teras dau ystafell wely: £92.62 yr wythnos
 • Tŷ teras talcen dau ystafell wely: £94.52 yr wythnos
 • Tŷ pâr tair ystafell wely: £97.58 yr wythnos
 • Tŷ ar wâhan tair ystafell wely: £99.52 yr wythnos

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mewn partneriaeth â Brenig Construction, yn adeiladu chwe cartref fforddiadwy yn Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth.

Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth

Tan yr Eglwys, Abererch

Rhent wythnosol: £94.52

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mewn partneriaeth â T. Banks Ltd. yn adeiladu dau fyngalo 'dormer' fforddiadwy yn Nhan yr Eglwys, Abererch.

Tan yr Eglwys, Abererch

Yn ôl i'r top