Eiddo ar osod

O bryd i'w gilydd byddwn yn hysbysebu eiddo sydd ar gael yma. Cadwch lygad allan o gwmpas Gwynedd am ein arwyddion 'ar osod'.

Dewiswch ardal i weld yr eiddo sydd ar osod yno:

Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd ar draws Gwynedd. Cliciwch yma os oes ganddo chi ddiddordeb yn y tai yma.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.

Arfon

Nid oes eiddo gwag ar osod yn Arfon ar hyn o bryd!

Dwyfor

7 Y Manor, Pwllheli, LL53 5AL

Rhent wythnosol: £89.26 + Tâl Gwasanaeth (i'w gadarnhau) | Treth Cyngor: Band B

Fflat tair llofft llawr uchaf heb ei ddodrefnu ar y llawr uchafar osod gyda golygfeydd o’r môr ac wedi ei leoli ar y prom ym Mhwllheli.

Mae gan yr eiddo:-

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • System gwresogi stôr

Nid yw’n addas ar gyfer plant bach oherwydd yr holl risiau.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 5AL yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

20 Bro Cynan, Pwllheli, LL53 5EH

Rhent wythnosol: £79.16 | Treth Cyngor: Band B

Fflat dwy lofft ar y llawr uchaf, heb ei ddodrefnu wedi ei leoli yn nhref Pwllheli.

Mae gan yr eiddo:

 • Ystafell fyw
 • Cegin
 • Ystafell wely dwbl
 • Ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi gyda bath efo cawod uwchben
 • System gwres canolog nwy
 • Sied

Mae’r eiddo’n agos i’r archfarchnad a’r Stryd Fawr.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 5EH yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

9 Uwchafon, Llannor, LL53 5UT

Rhent wythnosol: £90.96 | Treth Cyngor: Band B

Tŷ 3 llofft heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Llannor ger Pwllheli.

Mae gan yr eiddo:-

 • Lolfa braf
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Un ystafell wely sengl
 • Ystafell molchi gyda bath a cawod
 • System gwres canolog nwy
 • Gardd

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL53 5UT yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Meirionnydd

Fflat 3 Lluesty, Dyffryn Ardudwy, LL44 2DG

Rhent wythnosol: £89.40 | Tâl gwasanaeth wythnosol: £14.90 | Treth Cyngor: Band B

Fflat tair llofft heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Dyffryn Ardudwy.

Mae gan yr eiddo:

 • Lolfa braf
 • Dwy ystafell wely ddwbwl
 • Un ystafell wely sengl
 • Cegin
 • Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath
 • System wresogi olew
 • Gardd gymunedol

Ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi cod post LL44 2DG yn y blwch ‘Lle dwi’n byw’ ar y dudalen gartref.

4 Trem y Moelwyn, Dolrhedyn, Tanygrisiau, LL41 3SS

Rhent wythnosol: £94.71 | Treth Cyngor: Band A

Ty tair ystafell wely heb ei ddodrefnu wedi ei leoli ym mhentref Tanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog.

Mae gan yr eiddo:

 • Lolfa braf
 • Cegin
 • Dwy ystafell wely dwbl
 • Un ystafell wely sengl
 • Ystafell ymolchi lefel mynediad isel
 • System wresogi olew
 • Gardd

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL41 3SS yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

Cysgod y Coleg, Y Bala, Gwynedd, LL23 7BD

Fflat dwy ystafell wely heb ei ddodrefnu ar osod yn Y Bala. Addas ar gyfer rhai dros 55 oed neu anabl.

Cyfleusterau’r ffat:

 • Lolfa
 • Cegin
 • Dwy lofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi ganolog nwy

Cyfleusterau’r safle:

 • Lifft
 • Ystafell haul
 • Lolfa gymunedol
 • Cegin gymunedol
 • Decin allanol
 • Storfa sgwter
 • Gwasanaeth warden a larwm argyfwng
 • System mynediad
 • Golchdy
 • Maes parcio ar y safle

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau lleol ewch i www.gwynedd.llyw.cymru a rhoi y cod post LL23 7BD yn y blwch Lle dwi’n byw ar y dudalen gartref.

16 Maes Y Pandy, Llanuwchllyn, LL23 7TR

Rhent wythnosol: £78.78 | Treth Cyngor: Band A

Fflat dwy lofft heb ei ddodfrenu ar osod ym mhentref Llanuwchllyn ger Y Bala.

Mae gan yr eiddo:

 • Lolfa braf
 • Cegin
 • Un ystafell wely dwbl
 • Un ystafell wely sengl
 • Ystafell molchi gyda bath a cawod
 • System wresogi poteli LPG
 • Gardd Gymunedol

Ffynhonau, Dolgellau, LL40 1LY

Rhent wythnosol: £73.54 | Tâl Gwasanaeth Wythnosol: £6.11 | Treth Cyngor: Band A

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) fflat un llofft sydd wedi ei adnewyddu’n ddiweddar a’r osod yn Ffynhonau, Dolgellau – adeiliad sydd wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer pobl hŷn, anabl neu yn fregus sy’n mwynhau byw yn annibynnol.

Mae fflatiau Ffynhonau wedi cael eu lleoli yng nghanol tref Dolgellau, sydd yn agos i’r siopau a’r safle bws. Mae’r feddygfa hefyd yn agos iawn.

Cyfleusterau’r Fflat:

 • Lolfa
 • Gegin
 • Un llofft
 • Ystafell ymolchi gyda chawod anabl
 • System wresogi gymunedol

Am fwy o fanylion cysylltwch a’n tîm gosod a’r 0300 1213 8084.


Plas Y Coed, Porth Penrhyn, Bangor

 • Fflat un llofft: £72.79 yr wythnos
 • Tŷ par dwy lofft: £94.52 yr wythnos
 • Tŷ par tair llofft: £99.53 yr wythnos

Tâl Gwasanaeth:

 • Fflat un llofft: £7.55 yr wythnos
 • Tŷ par dwy neu dair llofft: £3.25 yr wythnos

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd mewn partneriaeth gyda Watkin Jones yn adeiladu 10 eiddo fforddiadwy newydd ym Mhlas y Coed, Bangor.

Plas Y Coed, Porth Penrhyn, Bangor

23-27 Y Garreg, Groeslon

Rhent wythnosol: £94.52

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn adeiladu pump cartref dwy lofft fforddiadwy yn Y Garreg, Groeslon.

23-27 Y Garreg, Groeslon

Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth

 • Tŷ canol teras dau ystafell wely: £92.62 yr wythnos
 • Tŷ teras talcen dau ystafell wely: £94.52 yr wythnos
 • Tŷ pâr tair ystafell wely: £97.58 yr wythnos
 • Tŷ ar wâhan tair ystafell wely: £99.52 yr wythnos

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mewn partneriaeth â Brenig Construction, yn adeiladu chwe cartref fforddiadwy yn Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth.

Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth

Tan yr Eglwys, Abererch

Rhent wythnosol: £94.52

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mewn partneriaeth â T. Banks Ltd. yn adeiladu dau fyngalo 'dormer' fforddiadwy yn Nhan yr Eglwys, Abererch.

Tan yr Eglwys, Abererch

Penmorfa, Tywyn, LL36 9BL

 • Rhent wythnosol: £94.52

Tâl Gwasanaeth:

 • Oddeutu £1 yr wythnos

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn adeiladu pum tŷ newydd dwy ystafell wely ar stad Penmorfa.

Penmorfa, Tywyn, LL36 9BL

Yn ôl i'r top