Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

Credyd Cynhwysol

Newyddion

Profiadau gwerthfawr i bobl ifanc dros yr haf
10/09/2018
Mae 16 person ifanc o Groeslon a’r Bala wedi bod yn cymryd rhan mewn cynllun dros wyliau'r Haf.

darllen mwy

Facebook

Twitter