Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

Credyd Cynhwysol

Newyddion

Diogelu Data (GDPR) Hysbysiad Preifatrwydd
25/05/2018
Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn rheolydd gwybodaeth bersonol at ddibenion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (‘GDPR’)...

darllen mwy

Facebook

Twitter