Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

BUDD-DAL

Newyddion

Trawsnewidiad fflatiau Hirael
16/10/2017
Mae ein cynllun i drawsnewid 20 o fflatiau bychan i 15 fflat newydd yn Stryd Emund ac Ambrose bron wedi’i gwblhau gyda tenantiaid yn symud i fewn mis yma.

darllen mwy

Facebook

Twitter