Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

Credyd Cynhwysol

Newyddion

Cydweithio gyda'r Urdd er budd cymunedau Gwynedd
10/09/2018
Sicrhau grant o £10,000 i roi cyfleoedd i bobl ifanc.

darllen mwy

Facebook

Twitter