Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

Credyd Cynhwysol

Newyddion

Hwyl yr Wŷl yn dod i Ddolgellau
07/11/2018
Cornel crefftau, Sion Corn, Castell bownsio a llawer mwy...

darllen mwy

Facebook

Twitter