Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

BUDD-DAL

Newyddion

Cyfle i'n tenantiaid
21/11/2017
Rydym yn chwilio am denantiaid brwdfrydig i fod yn aelodau o’n Bwrdd Rheoli.

darllen mwy

Facebook

Twitter