Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

Credyd Cynhwysol

Newyddion

Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018
06/03/2018
Mae eich hawl fel tenant CCG i brynu neu gaffael eich cartref yn dod i ben ar 26 Ionawr 2019...

darllen mwy

Facebook

Twitter