Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Newyddion

Croesi'r ffin i ddarparu mwy o dai
21/02/19
Gweithio mewn partneriaeth i adeiladu dros 50 o dai newydd yng Nghonwy...

darllen mwy

Facebook