Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

Credyd Cynhwysol

Newyddion

Gwelliannau i ganolfan Groeslon
23/03/2018
Budd cymunedol yn deillio o'n cynllun i adeiladu tai newydd yn Y Garreg, Groeslon.

darllen mwy

Facebook

Twitter