Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

Credyd Cynhwysol

Newyddion

Datblygiadau newydd ar waith
04/06/2018
Mae gwaith adeiladu cyfanswm o 28 cartref newydd wedi dechrau yn Tywyn, Criccieth a Penrhyndeudraeth.

darllen mwy

Facebook

Twitter