Archif ffilmiau

Hwyl yr Ŵyl [10.12.2016, Pontio, Bangor]

Dyddiad: 16/11/2016

Diwrnod o hwyl AM DDIM i'r teulu cyfan! Dewch i'n gweld yn Pontio, Bangor rhwng 10:30 a 14:30 dydd Sadwrn, Rhagfyr 10fed 2016. Dyma flas i chi o'n digwyddiad llynedd ym Mlaenau Ffestiniog.

Dyddiad: 15/11/2016

Mae fflysio eitemau fel ffyn bach cotwm, weipiau gwlyb a cewynnau yn blocio miloedd o ddraeniau bob blwyddyn ac yn achosi llifogydd mewn cartrefi. Cofiwch roi'r eitemau hyn yn y bin!

Gwyliwch y fideo yma gan Dŵr Cymru am fwy o wybodaeth.

Dyddiad: 01/11/2016

Ydych chi'n mwynhau cynnal neu wylio Tân Gwyllt ar Dachwedd y 5ed? Os felly, cofiwch y 'tips' yma er mwyn cadw'n ddiogel!

Effaith Buddsoddiad CCG (ffilm llawn)

Dyddiad: 02/08/2016

Comisiwynwyd y ffilm hon i geisio dod a sgîl effeithiau postiif ein buddsoddiad yn fyw gan edrych ar sut y mae ein gwaith wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i fydywdau unigolion ac i fusnesau. Gwyliwch y clipiau isod ar gyfer penodau unigol o fewn y ffilm hon.


Pennod 1: Gwelliannau Gwaith Adeiladu

Dyddiad: 02/08/2016

Dyma fideo sy'n dangos effaith bositif mae gwelliannau ar stoc dai CCG wedi gael ar fywydau ein tenantiaid.


Pennod 2: Cronfa Fuddsoddi Gymunedol

Dyddiad: 02/08/2016

Dyma fideo sy'n dangos effaith bositif mae Gronfa Fuddsoddi Gymunedol CCG wedi gael yn ein cymunedau.


Pennod 3: Effaith ar yr Economi

Dyddiad: 02/08/2016

Dyma fideo sy'n dangos effaith bositif mae gwaith CCG wedi gael ar yr economi lleol.


Pennod 4: Amgylchedd, Iechyd a Lles

Dyddiad: 02/08/2016

Dyma fideo sy'n dangos effaith bositif mae gwaith a chyfraniad CCG tuag at yr Amgylchedd, Iechyd a Lles.

Dyddiad: 04/04/2016

Os ydych yn meddwl fod gennych chi’r sgiliau a’r brwdfrydedd i helpu llywio CCG, yna mae cyfle i chi gynnig eich enw i ymgeisio i fod yn aelod tenant o’r Bwrdd.

Date: 20/11/2015

Come and enjoy a fun day out. Free entry and activities! Bro Ffestiniog Sports Hall, Blaenau Ffestiniog between 11:00 - 15:00 on Saturday, December 5th 2015.

Dyddiad: 13/04/2015

Bwriad Adeiladu Profiad yw rhoi profiad gwaith a chefnogaeth amhrisiadwy i bobl ifanc sy’n bwriadu cychwyn gyrfa ym maes adeiladwaith.

Recriwtio Ffwtcamp

Dyddiad: 10/04/2013

Prosiect gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd ydi Ffwtcamp sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 10-13 ar ein stadau gystadlu yn erbyn eu gilydd mewn twrnamaint pêl-droed yn ystod Diwrnod o Hwyl CCG yn Ysgol y Berwyn, Y Bala ar y 30/05/2013.


Uchafbwyntiau Ffwtcamp

Dyddiad: 02/07/2013

Uchafbwyntiau twrnamaint Ffwtcamp Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) rhwng Caernarfon, Dyffryn Nantlle, Eifionydd a'r Bala yn ystod Diwrnod o Hwyl CCG ar Mai 30, 2013.

Dyddiad: 29/11/2011

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) wedi buddsoddi £136miliwn i wella ansawdd ein 6,300 o gartrefi ar draws Gwynedd. Mae'r rhaglen hon yn amlinellu'r hyn rydych angen ei wybod am y gwaith yn eich cartref.

Yn ôl i'r top