Adeiladu o'r newydd

Datblygiadau sydd ar y gweill

Mae gan CCG dros 6,200 o gartrefi ar rent cymdeithasol ond mae galw mawr am fwy ohonynt..

Er mwyn ceisio cwrdd â’r angen yma, mae CCG yn adeiladu cartrefi newydd.


Ar hyn o bryd rydym yn adeiladau tai yn y lleoliadau isod:

Plas y Coed, Porth Penrhyn, BangorPlas y Coed, Porth Penrhyn, Bangor

 • 4 x fflat un llofft
 • 4 x tŷ dwy lofft
 • 2 x tŷ tair llofft
 • Contractwr – Watkin Jones Homes
 • Dyddiad cwblhau – Mai 2018

Y Garreg, Groeslon

 • 5 x tŷ dwy lofft
 • Contractwyr - WF Claytons
 • Dyddiad cwblhau - Haf 2018

Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth

 • 3 x ty tair ystafell wely
 • 3 x ty dwy ystafell wely
 • Yn cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda Brenig Construction
 • Dyddiad cwblhau – Tachwedd 2018

Tan yr Eglwys, Abererch

 • 2 x byngalo dormer dwy ystafell wely
 • Yn cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda T. Banks Ltd
 • Dyddiad cwblhau – Hydref 2018

Penmorfa, Tywyn

 • 5 x tŷ dwy lofft
 • Contractwr - Chesworth Brothers
 • Dyddiad cwblhau - Gwanwyn 2018

Datblygiadau wedi’u cwblhau

Plas yr Wylan, Bangor

 • 3 fflat un ystafell wely
 • 6 fflat dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwr – GMC

Tan y Bryn, Bangor

 • 6 ty dwy ystafell wely
 • Cwblhawyd mis Chwefror 2016
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwyr – GMC

Llys Mathieson, Tŷ Cegin, Bangor

 • 5 tŷ dwy ystafell wely
 • Cwblhawyd mis Ebrill 2016
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwyr – GMC

Mae’r stad wedi cael ei henwi ar ôl cyn-bennaeth tai Arfon, y diweddar Oscar Mathieson a wnaeth llawer i gymuned Maesgeirchen

Fflatiau Stryd Edmund ac Ambrose, Hirael, Bangor

 • 10 fflat un ystafell wely
 • 5 fflat dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol
 • Contractwr – Anthony Dever
 • Dyddiad cwblhau – Pasg 2017

Tir Tywod, Pwllheli

 • 4 ty dwy ystafell wely
 • 3 byngalo dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Cwblhawyd mis Ebrill 2016
 • Contractwyr – GMC

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â CCG ar 0300 123 8084 neu ymholiadau@ccgwynedd.org.uk.

Wenallt Uchaf, Dolgellau

 • 8 ty dwy ystafell wely
 • 4 ty tair ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol
 • Contractwr – GMC
 • Dyddiad cwblhau – Gwanwyn 2017
Yn ôl i'r top