Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyfyngedig yn Gymdeithas Cofrestredig o dan y Deddf Cwmnïau Cymdeithasau Budd Cymunedol 2014, wedi ei gofrestru a rheolau elusennol. 

Rhif Cymdeithas Cofrestredig: 30776R. 
Rhif Landlord Cofrestredig Cymdeithasol: L152.

Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyfyngedig is a Registered Society under the Community Benefit Societies Act 2014, registered with charitable rules. 

Registered Society Number: 30776R.
Registered Social Landlord number: L152.